2017: See Me

הפלטפורמה שמחליפה את ה- Fake News ב- Share News

פלטפורמה אלטרנטיבית ליצירה משותפת של תכנים דוקומנטריים בעידן של חוכמת ההמון.

אנו חיים בעידן בו הכוח לספר סיפור כבר נמצא בידי ההמון שמצויד במצלמת וידאו בכיסו ושכל אמצעי היצור נגישים לו. כל מה שנותר הוא לאסוף את החומרים, לדייק אותם וליצור ביחד מגוון רחב ככל הניתן של סיפורים, דעות וקולות.

מטרת הפלטפורמה היא להציג חומרים חדשים, ייחודיים, מקומיים ואוניברסליים שבאמצעותם ניתן לגוון, להעמיק ולהרחיב את נקודות המבט והנרטיבים שאנו נחשפים אליהם במדיה הדיגיטלית והמסורתית. כך, בצורת עבודה זו, אנו משתמשים במינימום תהליכי הפקה ובמקסימום מקורות על מנת לספר את הסיפורים המעניינים, הרלוונטיים והמגוונים ביותר.

יוצרים: צבי ישי, גיל חכמון.
הפקה : עומרי רוזנגרט, שיר יהושוע.
תכנית עסקית : נוי קדם.