2019: Like Yourself

פורמטים חדשניים לפריים טיים.

פורמט דוקו ריאליטי מהפכני שמשתמש ברשתות החברתיות על מנת לייצר תהליך טיפולי.

יוצרים: מיכל שפלר, קרין דבש, עדן גירס, תמר כלבוי, נוי ברקן.