2014: Get Involved

קח-חלק – אתר אינטרנטי דוקואקטיביסטי למען טיפול ייחודי בעוולות חברתיות ופועלת לפתרונן תוך הגברת מודעות
יוצרות: נעמי ביגלאייזן , עדי רבינוביץ', טל לויטוס

קח חלק הוא מיזם שנולד כדי לתת תשובה לכל אותם סיפורים שמעצבנים וקשורים לכולנו אבל לא זוכים לפתרון. האתר מרכז סיפורים מצולמים וסרטים אודות עוולת חברתיות בנושאים מגוונים בתחומים שונים כמו סביבה, צרכנות, זכויות האדם , פליטים ומהגרים, בריאות וכו'…

כל גולש יכול לבחור מה תהיה רמת המעורבות שלו בסיפור : תרומה כספית לפתרון הבעיה, שיתוף ברשת, והפעלת צוות התערבות: צוות סיוע מוביל המורכב מקשת מקצועות רב תחומיים שיעשה כל מאמץ על מנת לפתור את המקרה.