2017: Food Truck

סדרת דרמה קומית לרשת

2 צעירים מנהלים משאית מזון במרכז העיר, ומשאף אחד אינו מגיע הם נאלצים להפיג את השעמום ברגעים הקטנים של החיים בדרכים מקוריות.

יוצרים: אביטל כהן, דור פרי, רועי שלף.