2020: The Convert

סיפורו של מנהיג כנופיית נאו נאצים בגרמניה שלאחר שנים שבהם הובל פשעי שנאה "התאהב" ביהודים , עלה לישראל והמיר את דתו. כיום הוא מנסה למצוא את מקומו בחברה הישראלית, להתמודד עם פצעי העבר , עם משפחתו בגרמניה ואחיו שעדיין פעיל בתנועה ולפעול בעולם נגד אנטישמיות.