2020: Run For Your Life

עלי מסודן ניצל ממוות לפחות 3 פעמים שנמלט על חייו, והצליח לרוץ במהרה . הריצה הצילה אותו מהירי בסודן, מניסיונות ההתנקשות בדרך לישראל וכשהגיע לכאן וניסה להשתקם . הריצה הצילה אותה במובן הנפשי והרגשי כשהקים קבוצת ריצה של פליטים והחליט שהוא הולך להנהיג אותם ולשנות את גורלם של בני עמו. היום הוא רוכש כלים כדי להפוך למנהיג ולשוב בארצו עם יכולות חדשות.