2020: Inner

"השחקן הפנימי" שלכם. הכלי החשוב ביותר שלכם בתור שחקנים." "אינר" היא סדרה על עשרה סטודנטים שלומדים בבית ספר למשחק בבאר שבע שעל מנת להגשים את חלומם ולהפוך להיות שחקנים טובים הם צריכים להתמודד מול סודות העבר והחסימות הרגשיות שלהם באמצעות תרגילים אינטנסיביים ושיעורי משחק קיצוניים. הם יצרכו להתמודד מול שאלות זהות, עימות עם הפחדים שלהם ובעיקר מול עצמם.