2020: Humans Of The Shuk

סדרת רשת צבעונית על הדמויות שמככבות בשוק בתל אביב . סדרה שיכולה להתקיים בכל מקום בעולם, שבה הדמויות הססגוניות מאחורי הבסטות מקבלות את הבמה. פיליפינית שהשאירה את ילדיה מאחור והקימה מסעדה קטנה , בעל דוכן פלשתיני ועוד סיפורים שמרכיבים את החברה הישראלית ואת כור ההיתוך שכביכול קיים בה, או שלא?