2010: המעלית

המעלית המעלית היא שעשועון ריאליטי שהופך את העלייה השגרתית במעלית, למשחק.